[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14286
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
MEDTRONIC Inc. (MN) (Jana Vadovičová)
XA3.2
P7130A
4724014286
Podaný
26.3.2024 11:43:01

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok Pe... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 25.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 25.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER podskupina XA3.2 Precep... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 25.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf NDHF1164-216401.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf CE G70 039709 1449 v00 (1).pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf M010015C026revA (RS6230 IFU... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf NDHF1164-208157_TH91 Proced... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf DoC_NDHF1164-207046.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf G70 039709 1411_EU TDA Cert... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf M977094A009A_view_color A62... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SUKL kod Percept RC.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 25.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf SUKL Percept RC_ P 7130A_20... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 25.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf M043853C_B (2) label.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 25.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf TH91DBS_label_procedure pac... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 25.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf Percept RC_vyhlásenie o fta... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 25.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf dbs-percept-rc-hcp-brochure... Iná príloha 25.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 15.4.2024 17:30:38
Dobrý deň, posielam potvrdenie o uhradení správneho poplatku za predpokladanú spotrebu ŠZM/ID14286
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 28.3.2024 13:59:58
Prikladáme potvrdenie o uhradení správneho poplatku/ID14286
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 26.3.2024 11:57:02
Prikladáme vysvetlenie referenčných cien/ID 14286
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 26.3.2024 11:55:17
Prikladáme referenčnú cenu AT/ID14286