[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14285
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
MEDTRONIC Inc. (MN) (Jana Vadovičová)
XA3.2
P7130A
4724014285
Podaný
26.3.2024 11:41:54

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok Do... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 25.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 25.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER podskupina XA3.2 Precep... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 25.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf DoC_NDHF1164-216423.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf G70 039709 1398 v00.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf IFU M019192C004A_view.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SUKL kod Percept RC.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 25.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf B08346_A 1 (1).pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 25.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf Percept RC_vyhlásenie o fta... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 25.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf dbs-percept-rc-hcp-brochure... Iná príloha 25.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 15.4.2024 17:31:46
Dobrý deň, posielam potvrdenie o uhradení správneho poplatku za predpokladanú spotrebu ŠZM/ID14285
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 28.3.2024 14:01:33
Prikladáme potvrdenie o uhradení správneho poplatku/ID14285
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 26.3.2024 11:53:24
Prikladáme vysvetlenie referenčných cien/ID14285
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 26.3.2024 11:49:19
Prikladáme referenčnú cenu AT/ID 14285