[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14277
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Winner Medical Co., Ltd (PharmDr. Tatiana Garella)
A8.13.1.1
A5972A
4724014277
Podaný
16.4.2024 8:21:38

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok A59... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 25.3.2024 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
text/dali A1ZPE_A5972A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 25.3.2024 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf MER A5972A 10x10cm.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 25.3.2024 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf DoC Duramax S.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.3.2024 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf EC certificate Winner Medic... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.3.2024 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Potvrdenie o prideleni SUKL... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 25.3.2024 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Vyobrazenie zdravotníckej p... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 25.3.2024 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Prehlasenie o obsahu ftalat... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 25.3.2024 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf IFU Duramax S sk.pdf Iná príloha 25.3.2024 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Ceny v EU 10 x 10.pdf Iná príloha 25.3.2024 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Potvrdenie o uhrade spravne... Iná príloha 16.4.2024 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky