[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14276
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Ultina s.r.o. (Marián Kamien)
L2.3
L2477A
4724014276
Podpisovaný
25.3.2024 10:22:40

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_ZP_Ultina Individual On... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 25.3.2024 Podpis Marián Kamien
application/pdf osvedcenie o zhode.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.3.2024 Podpis Marián Kamien
image/png sukl_kod_Ultina Individual ... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 25.3.2024 Podpis Marián Kamien
application/pdf Vyhlasenie o ftalatoch.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 25.3.2024 Podpis Marián Kamien
application/pdf Produktový-list-iOne.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 25.3.2024 Podpis Marián Kamien
application/pdf ceny_cestne_prehlasenie_iON... Iná príloha 25.3.2024 Podpis Marián Kamien
application/pdf ceny_Ultina iOne_CZ.pdf Iná príloha 25.3.2024 Podpis Marián Kamien
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok_Ult... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 25.3.2024 Podpis Marián Kamien
text/dali A1ZPE_L2477A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 25.3.2024 Podpis Marián Kamien
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 12.6.2024 15:18:04
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Marián Kamien - Ultina s.r.o. 
Zaslal: 23.5.2024 8:39:45
Nezohľadňovaný
PRIPAJAM DOPLNENY MER
Autor: Marián Kamien - Ultina s.r.o. 
Zaslal: 26.4.2024 11:56:12
sk návod na použitie
Autor: Marián Kamien - Ultina s.r.o. 
Zaslal: 26.4.2024 11:55:23
pripájam doplatok
Autor: Marián Kamien - Ultina s.r.o. 
Zaslal: 25.3.2024 10:33:22
platba v prílohe