[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14268
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Sonova AG (Veronika Kelecsényi)
N1.4
N6651A
4724014268
Podaný
21.3.2024 10:53:19

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_Naída L90-PR_N 6651A.... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 21.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
text/dali A1ZPE_N6651A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 21.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf N 6651A_MER_Phonak Naída L9... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 21.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf QDL-2420 [1] MDR DoC Phonak... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 21.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf N 6651A Phonak Naída L90- P... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 21.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf _Zobrazenie ZP_N 6651A Naíd... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 21.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Statement on no phthalates_... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 21.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf PH_User_guide_Naida_L-PR_92... Iná príloha 21.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Invoice 990016860 Cyprus.pdf Iná príloha 21.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Invoice 990016861 Malta.pdf Iná príloha 21.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Invoice 990016892 Grécko.pdf Iná príloha 21.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 15.5.2024 14:27:47
oprava DaLi
Príloha: text/dali A1ZPE_N6651A.dfm
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 15.5.2024 14:27:11
oprava žiadosti
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 7.5.2024 22:31:00
preklad FA
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 7.5.2024 22:30:32
preklad FA
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 7.5.2024 22:30:09
preklad FA
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 4.5.2024 22:11:18
CE certifikát
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 30.4.2024 13:53:14
Nezohľadňovaný
platba