[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14267
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Radoslav Cibík)
B1.1, B2.1
B90209, B30571, B66158, B72665, B60601, B90210, B3917A, B87625, B53318, B60602, B66159, B71592, B59848, B87623, B94324, B30572, B3919A, B71750, B60603, B21339, B2995A, B2996A, B2997A, B96402, B73332, B2117A, B66160, B87605, B89453, B87604, B59849, B53320, B53317, B32773, B28800, B2118A, B83426, B71593, B59850, B73333, B68964, B20439, B2998A, B0970A, B0983A, B4514A, B0982A, B3921A, B3518A, B71597, B59851, B73334, B87627, B28801, B60604, B20440, B20437, B0035A, B96996, B71594, B68965, B0973A, B0596A, B2119A, B91301, B70574, B86243, B71598, B90211, B97307, B90212, B96403, B3519A, B91015
4724014267
Rozhodnutý 1.st
22.3.2024 13:49:03

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
23.5.2024 47 Možnosť podať námietky proti rozhodnutiu R 12132. Počet dní do uplynutia lehoty: 3,82
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Oznamenie o zacati konania ... Oznámenie o začatí konania 22.3.2024 Podpis Mgr. Radoslav Cibík
application/pdf OOM_podnet_B.pdf Iná príloha 22.3.2024 Podpis Mgr. Radoslav Cibík
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/pdf OOM_konanie_14267.pdf Odborné odporúčanie pre ministra z KK 9.4.2024 Podpis Vladimír Heriban
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 12132 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.5.2024 Detaily
R 12127 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 26.4.2024 9:49:54
Nové rozhodnutie ID: R 12132