[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14265
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Sonova AG (Veronika Kelecsényi)
N1.4
N6653A
4724014265
Podaný
20.3.2024 11:56:20

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_Naída L50-PR_N6653A.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 19.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
text/dali A1ZPE_N6653A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 19.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf N 6653A_MER_Phonak Naída L5... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 19.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf QDL-2420 [1] MDR DoC Phonak... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 19.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf N 6653A Phonak Naída L50- P... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 19.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf _Zobrazenie ZP_N 6653A Naíd... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 19.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Statement on no phthalates_... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 19.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf PH_User_guide_Naida_L-PR_92... Iná príloha 19.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Invoice 990016860 Cyprus.pdf Iná príloha 19.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Invoice 990016861 Malta.pdf Iná príloha 19.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Invoice 990016892 Grécko.pdf Iná príloha 19.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 15.5.2024 14:20:10
doplatenie platby
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 7.5.2024 22:37:10
preklad FA
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 7.5.2024 22:36:52
preklad FA
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 7.5.2024 22:36:28
preklad FA
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 4.5.2024 22:09:22
platba
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 4.5.2024 22:07:36
CE certifikát