[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14263
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Mgr. Dominika Kozaitková, MBA)
XD10.3
X05076, X04448, X02681
4724014263
Právoplatný
18.3.2024 12:47:52

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Oznámenie o začatí konania ... Oznámenie o začatí konania 18.3.2024 Podpis Mgr. Dominika Kozaitková, MBA
application/pdf OOM_KON_14263.pdf Odborné odporúčanie pre ministra z KK 2.4.2024 Podpis Mgr. Dominika Kozaitková, MBA
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11984 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie-S04798-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky