[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14262
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Sonova AG (Veronika Kelecsényi)
N1.4
N6654A
4724014262
Podaný
20.3.2024 11:56:47

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_Naída L30-PR_N6654A.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 18.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
text/dali A1ZPE_N6654A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 18.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf N 6654A_MER_Phonak Naída L3... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 18.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf QDL-2420 [1] MDR DoC Phonak... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 18.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf _ N 6654A Phonak Naída L30-... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 18.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf _ Zobrazenie ZP_N 6654A Naí... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 18.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Statement on no phthalates_... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 18.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf PH_User_guide_Naida_L-PR_92... Iná príloha 18.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Invoice 990016860 Cyprus.pdf Iná príloha 18.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Invoice 990016892 Grécko.pdf Iná príloha 18.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Invoice 990016861 Malta.pdf Iná príloha 18.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 15.5.2024 14:18:49
doplatenie platby
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 7.5.2024 22:35:59
preklad FA
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 7.5.2024 22:35:39
preklad FA
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 7.5.2024 22:34:57
preklad FA
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 4.5.2024 22:10:09
CE certifikát
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 30.4.2024 14:01:40
platba