[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14261
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Mgr. Dominika Kozaitková, MBA)
XC3.13
X05091, X03871
4724014261
Právoplatný
18.3.2024 10:05:04

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Oznámenie o začatí konania ... Oznámenie o začatí konania 18.3.2024 Podpis Mgr. Dominika Kozaitková, MBA
application/pdf OOM_podnet_XC3.13.pdf Iná príloha 18.3.2024 Podpis Mgr. Dominika Kozaitková, MBA
application/pdf OOM_KON_14261.pdf Odborné odporúčanie pre ministra z KK 2.4.2024 Podpis Mgr. Dominika Kozaitková, MBA
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11983 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie-S04798-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky