[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14258
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Antar Sp.J. (PharmDr. Tatiana Garella)
L1.2
L7222A
4724014258
V KK
27.3.2024 16:31:38

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok L72... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 15.3.2024 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
text/dali A1ZPE_L7222A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 15.3.2024 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf MER - predkladanie ZP AT523... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 15.3.2024 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf DoC AT52303.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 15.3.2024 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Potvrdenie o prideleni SUKL... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 15.3.2024 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Vyobrazenie zdravotníckej p... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 15.3.2024 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Prehlasenie o obsahu ftalat... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 15.3.2024 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Navod na pouzitie AT52303.pdf Iná príloha 15.3.2024 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Ceny v EU AT52303 - L7222A.pdf Iná príloha 15.3.2024 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Potvrdenie o uhrade spravne... Iná príloha 21.3.2024 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky