[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14257
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Ethicon Endo-Surgery, LLC (Jana Haluzová)
XH1.1.1
P7162A
4724014257
Podaný
25.3.2024 13:56:58

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok_Ha... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 25.3.2024 Podpis Jana Haluzová
text/dali A1SZME_Harmonic.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 25.3.2024 Podpis Jana Haluzová
application/pdf MER_vyhlasenie_Harmonic_enc... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 25.3.2024 Podpis Jana Haluzová
application/pdf 501460817_DoC_HARMONIC_700_... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.3.2024 Podpis Jana Haluzová
application/pdf 501460817_DoC_HARMONIC_700_... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.3.2024 Podpis Jana Haluzová
application/pdf SK_259-2024_Harmonic_CE_G10... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.3.2024 Podpis Jana Haluzová
application/pdf A001931_RevB_HAR723_736_745... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.3.2024 Podpis Jana Haluzová
image/png SUKL_Harmonic_P7162A.png Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 25.3.2024 Podpis Jana Haluzová
image/png Vyobrazenie_produktu.png Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 25.3.2024 Podpis Jana Haluzová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyhlasenie_ftalaty_noveliza... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 25.3.2024 Podpis Jana Haluzová
application/pdf Referencne ceny_vyhlásenie_... Iná príloha 25.3.2024 Podpis Jana Haluzová
application/pdf Spravne poplatky_14254-257.pdf Iná príloha 25.3.2024 Podpis Jana Haluzová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky