[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14256
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Johnson & Johnson International (Jana Haluzová)
XH1.2.1
P68422, P99419
4724014256
Podaný
25.3.2024 13:38:29

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok_Ul... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 25.3.2024 Podpis Jana Haluzová
text/dali A1SZME_Ultrapro.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 25.3.2024 Podpis Jana Haluzová
application/pdf MER_vyhlasenie_Ultrapro_enc... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 25.3.2024 Podpis Jana Haluzová
application/pdf SK_262-2024_Ultrapro_JJI CE... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.3.2024 Podpis Jana Haluzová
application/pdf DoC_100885429 Rev 1.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.3.2024 Podpis Jana Haluzová
application/pdf DoC_100885429 Rev 1_Slovak.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.3.2024 Podpis Jana Haluzová
application/pdf 100886766_Rev 1 ULTRAPRO Ad... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.3.2024 Podpis Jana Haluzová
application/pdf 100886765_Rev 1 ULTRAPRO Me... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.3.2024 Podpis Jana Haluzová
image/jpeg P68422.JPG Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 25.3.2024 Podpis Jana Haluzová
image/jpeg P99419.JPG Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 25.3.2024 Podpis Jana Haluzová
image/png Vyobrazenie produktu_Ultrap... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 25.3.2024 Podpis Jana Haluzová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyhlasenie_ftalaty_noveliza... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 25.3.2024 Podpis Jana Haluzová
application/pdf Referenčne_Ceny_Ultrapro.pdf Iná príloha 25.3.2024 Podpis Jana Haluzová
image/png BEL_cena_Ultrapro.png Iná príloha 25.3.2024 Podpis Jana Haluzová
application/pdf Spravne poplatky_14254-257.pdf Iná príloha 25.3.2024 Podpis Jana Haluzová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky