[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14254
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Prosidyan, Inc. (Jana Haluzová)
XD11.3
P7221A
4724014254
Podaný
25.3.2024 11:31:03

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok_Fi... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 25.3.2024 Podpis Jana Haluzová
text/dali A1SZME_Fibergraft_2cc.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 25.3.2024 Podpis Jana Haluzová
application/pdf MER_vyhlasenie_Fibergraft_2... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 25.3.2024 Podpis Jana Haluzová
application/pdf SK_257-2024_Fibergraft_CE 6... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.3.2024 Podpis Jana Haluzová
application/pdf SK_258-2024_Fibergraft_CE00... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.3.2024 Podpis Jana Haluzová
application/pdf 1400-0133 Rev.01, IFU, CE, ... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.3.2024 Podpis Jana Haluzová
image/png SUKL_P7221A.png Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 25.3.2024 Podpis Jana Haluzová
image/png Vyobrazenie_produktu.png Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 25.3.2024 Podpis Jana Haluzová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyhlasenie_ftalaty_noveliza... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 25.3.2024 Podpis Jana Haluzová
application/pdf Referenčne_Ceny_Fibergraft_... Iná príloha 25.3.2024 Podpis Jana Haluzová
image/png BEL_cena_2cc.png Iná príloha 25.3.2024 Podpis Jana Haluzová
application/pdf Spravne poplatky_14254-257.pdf Iná príloha 25.3.2024 Podpis Jana Haluzová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky