[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14252
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. (Jana Haluzová)
XF2.10.5
O7047A
4724014252
Podaný
28.3.2024 16:51:59

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok_DE... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 28.3.2024 Podpis Jana Haluzová
text/dali A1SZME_Tecnis_PureSee_DET.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 28.3.2024 Podpis Jana Haluzová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_rozbor_ZP-Sosovka Tecni... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.3.2024 Podpis Jana Haluzová
application/pdf SK_260-2024_Tecnis_CE.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Jana Haluzová
application/pdf SK_261-2024_Tecnis_DoC_RTD0... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Jana Haluzová
application/pdf Z311783E_B_eIFU_GRN_PR.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Jana Haluzová
image/png SUKL_O7047A_DET.png Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.3.2024 Podpis Jana Haluzová
image/jpeg vyobrazenie_DET00V.JPG Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2024 Podpis Jana Haluzová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyhlasenie_ftalaty_noveliza... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.3.2024 Podpis Jana Haluzová
application/pdf Referenčne_Ceny_Tecnis.pdf Iná príloha 28.3.2024 Podpis Jana Haluzová
image/jpeg BEL cena_DET.JPG Iná príloha 28.3.2024 Podpis Jana Haluzová
application/pdf Spravne poplatky_MZSR_Tecni... Iná príloha 28.3.2024 Podpis Jana Haluzová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky