[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14251
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. (Jana Haluzová)
XF2.10.3
P6663A
4724014251
Podaný
28.3.2024 16:46:48

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok_DE... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 28.3.2024 Podpis Jana Haluzová
text/dali A1SZME_TecnisPureSee_DEN00V... Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 28.3.2024 Podpis Jana Haluzová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_rozbor_ZP-Sosovka Tecni... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.3.2024 Podpis Jana Haluzová
application/pdf SK_260-2024_Tecnis_CE.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Jana Haluzová
application/pdf SK_261-2024_Tecnis_DoC_RTD0... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Jana Haluzová
application/pdf Z311782E_B_eIFU_GRN.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Jana Haluzová
image/png SUKL_P6663A_DEN00V.png Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.3.2024 Podpis Jana Haluzová
image/jpeg vyobrazenie_DEN00V.JPG Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2024 Podpis Jana Haluzová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyhlasenie_ftalaty_noveliza... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.3.2024 Podpis Jana Haluzová
application/pdf Referenčne_Ceny_Tecnis.pdf Iná príloha 28.3.2024 Podpis Jana Haluzová
image/jpeg BEL cena_DEN00V.JPG Iná príloha 28.3.2024 Podpis Jana Haluzová
application/pdf Spravne poplatky_MZSR_Tecni... Iná príloha 28.3.2024 Podpis Jana Haluzová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky