[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14250
A3SZM - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
Life Vascular Devices Biotech S.L. (Jana Poljak Oslanská)
XB14.28.2
P1694A
4724014250
Právoplatný
14.3.2024 9:35:53

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A3SZM_vyradenie-Navitian.xlsm Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 14.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
text/dali A3SZM.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/SZM pre DaLi 14.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11979 1 R_A3SZM application/pdf Rozhodnutie-S04798-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky