[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14249
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Löwenstein Medical Technology GmbH+Co.KG (Alena Bieliková Rusnáková)
K9.10.4
K3188A
4724014249
Vyzvaný
26.3.2024 8:40:31

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf EC cert. 74735a_DoC_MDD_LM1... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 14.3.2024 Podpis Alena Bieliková Rusnáková
application/pdf EN ISO 13485_2016_Löwenstei... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 14.3.2024 Podpis Alena Bieliková Rusnáková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ŠUKL.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 14.3.2024 Podpis Alena Bieliková Rusnáková
application/pdf 77459a_Packaging Label_LM15... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 14.3.2024 Podpis Alena Bieliková Rusnáková
application/pdf 77468c_Device Label_LM150TD... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 14.3.2024 Podpis Alena Bieliková Rusnáková
application/pdf Preklad bezftalatovost pris... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 14.3.2024 Podpis Alena Bieliková Rusnáková
application/pdf FA 1.pdf Iná príloha 14.3.2024 Podpis Alena Bieliková Rusnáková
application/pdf FA 2.pdf Iná príloha 14.3.2024 Podpis Alena Bieliková Rusnáková
application/pdf Návod - 68657_IFU_LUISA.pdf Iná príloha 14.3.2024 Podpis Alena Bieliková Rusnáková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok (1)... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 26.3.2024 Podpis Alena Bieliková Rusnáková
text/dali A1ZPE_K3188A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 26.3.2024 Podpis Alena Bieliková Rusnáková
application/msword MER_rozbor_ZP-LUISA.doc Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 26.3.2024 Podpis Alena Bieliková Rusnáková
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_14249.docx 14.5.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Alena Bieliková Rusnáková - Löwenstein Medical Technology GmbH+Co.KG 
Zaslal: 17.5.2024 8:00:09
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, v prílohe prikladáme výzvou vyžiadaný, úradne preložený doklad o cene v iných európskych krajinách.
Autor: Alena Bieliková Rusnáková - Löwenstein Medical Technology GmbH+Co.KG 
Zaslal: 8.4.2024 11:21:23
Prikladáme potvrdenie o úhrade správneho poplatku.