[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14246
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
MEDACTA International S.A. (PharmDr. Tatiana Garella)
XD1.8
P7190A
4724014246
Podaný
27.3.2024 16:34:11

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 15.3.2024 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 15.3.2024 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf MER - predkladanie SZM.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 15.3.2024 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf DoC MUST.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 15.3.2024 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf CE certifikat MED 29022B.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 15.3.2024 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Potvrdenie o prideleni SUKL... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 15.3.2024 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Vyobrazenie zdravotníckej p... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 15.3.2024 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Prehlasenie o obsahu ftalat... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 15.3.2024 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Navod na pouzitie MUST.pdf Iná príloha 15.3.2024 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Ceny v EU.pdf Iná príloha 15.3.2024 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Potvrdenie o uhrade spravne... Iná príloha 22.3.2024 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky