[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14242
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
LSM-MED S.r.l. (Martina Campanino Pražienková)
XC4.5.3
P88400
4724014242
Podaný
14.5.2024 17:12:32

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
24.5.2024 Záverečné vyjadrenie navrhovateľa k návrhu. Počet dní do uplynutia lehoty: 0,52
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_DiPhos_H_.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 11.3.2024 Podpis Martina Campanino Pražienková
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 11.3.2024 Podpis Martina Campanino Pražienková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_DiPhos_H.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 11.3.2024 Podpis Martina Campanino Pražienková
application/pdf Certifikat.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 11.3.2024 Podpis Martina Campanino Pražienková
application/pdf DoC.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 11.3.2024 Podpis Martina Campanino Pražienková
image/png Screenshot 2024-03-11 12452... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 11.3.2024 Podpis Martina Campanino Pražienková
image/jpeg DiPhos H - packed.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 11.3.2024 Podpis Martina Campanino Pražienková
image/jpeg DiPhos H.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 11.3.2024 Podpis Martina Campanino Pražienková
application/pdf Graficke znazornenie1.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 11.3.2024 Podpis Martina Campanino Pražienková
application/pdf Graficke znazornenie2.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 11.3.2024 Podpis Martina Campanino Pražienková
application/pdf Graficke znazornenie3.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 11.3.2024 Podpis Martina Campanino Pražienková
application/pdf Graficke znazornenie4.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 11.3.2024 Podpis Martina Campanino Pražienková
application/pdf Phthalates free Declaration... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 11.3.2024 Podpis Martina Campanino Pražienková
application/pdf IFU- Dlaha Diphos H a Dlaha... Iná príloha 11.3.2024 Podpis Martina Campanino Pražienková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odpoveď_na_výzvu_14242.docx Iná príloha 14.5.2024 Podpis Martina Campanino Pražienková
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_14242.pdf 7.5.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Martina Campanino Pražienková - LSM-MED S.r.l. 
Zaslal: 13.3.2024 7:51:24
Potvrdenie o úhrade SP
Autor: Martina Campanino Pražienková - LSM-MED S.r.l. 
Zaslal: 11.3.2024 13:29:28
Cez „Iné podania“ boli predložené dokumenty, ktorých predmetom je duševné vlastníctvo Výrobcu.