[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14239
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Sonova AG (Veronika Kelecsényi)
N1.4
N6769A
4724014239
Podaný
14.3.2024 14:06:14

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_Naida L30-UP.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 10.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
text/dali A1ZPE_N6769A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 10.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf QDL-2420 [1] MDR DoC Phonak... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 10.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf N 6769A Phonak Naída L30- U... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 10.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf _ Zobrazenie ZP_N 6769A Naí... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 10.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf N 6769A_MER_Phonak Naída L3... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 14.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Statement on no phthalates_... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 14.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf PH_User_guide_Naida_L-UP_92... Iná príloha 14.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Invoice 990016860 Cyprus.pdf Iná príloha 14.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Invoice 990016861 Malta.pdf Iná príloha 14.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Invoice 990016892 Grécko.pdf Iná príloha 14.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 15.5.2024 14:22:32
doplatenie platby
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 7.5.2024 22:56:47
preklad FA
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 7.5.2024 22:56:27
preklad
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 7.5.2024 22:56:08
preklad
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 4.5.2024 21:53:58
platba
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 4.5.2024 21:52:29
CE certifikát