[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14238
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Sonova AG (Veronika Kelecsényi)
N1.4
N6768A
4724014238
Podaný
14.3.2024 14:15:12

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_Naída L50-UP.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 10.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
text/dali A1ZPE_N6768A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 10.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf QDL-2420 [1] MDR DoC Phonak... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 10.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf N 6768A Phonak Naída L50- U... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 10.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf _ Zobrazenie ZP_N 6768A Na... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 10.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf N 6768A_MER_Phonak Naída L5... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 14.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Statement on no phthalates_... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 14.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf PH_User_guide_Naida_L-UP_92... Iná príloha 14.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Invoice 990016860 Cyprus.pdf Iná príloha 14.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Invoice 990016861 Malta.pdf Iná príloha 14.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Invoice 990016892 Grécko.pdf Iná príloha 14.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 7.5.2024 23:53:43
platba je k VS4724014238 patrí k tejto žiadosti
Príloha: application/pdf VS4724014238.pdf
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 7.5.2024 22:55:36
preklad
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 7.5.2024 22:46:25
preklad FA
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 7.5.2024 22:44:15
preklad FA
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 4.5.2024 21:54:49
CE certifikát