[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14235
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Sonova AG (Veronika Kelecsényi)
N1.4
N6596A
4724014235
Podaný
8.3.2024 22:21:05

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_Audéo L90-RL.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 8.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
text/dali A1ZPE_N6596A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 8.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf N 6596A_MER_Phonak Audéo L9... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 8.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf QDL-1478 {4} MDR DoC Phonak... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 8.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf _N 6596A Phonak Audéo L90-... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 8.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf _ Zobrazenie ZP_N 6596A Au... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 8.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf _vhlásenie o ftalátoch - Ph... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 8.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf PH_User Guide_Audeo_L-RL_SK... Iná príloha 8.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Invoice 990016860 Cyprus.pdf Iná príloha 8.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Invoice 990016861 Malta.pdf Iná príloha 8.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Invoice 990016892 Grécko.pdf Iná príloha 8.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 7.5.2024 23:02:28
preklad FA
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 7.5.2024 23:01:56
preklad FA
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 7.5.2024 23:01:27
preklad FA
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 4.5.2024 21:45:06
platba
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 4.5.2024 21:44:02
CE certifikát