[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14232
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Sonova AG (Veronika Kelecsényi)
N1.4
N6606A
4724014232
Podaný
8.3.2024 20:39:45

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_Audeo L30-RL.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 8.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
text/dali A1ZPE_N6606A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 8.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf N 6606A_MER_Phonak Audéo L3... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 8.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf QDL-1478 {4} MDR DoC Phonak... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 8.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf _ N 6606A Phonak Audéo L3... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 8.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf _Zobrazenie ZP_N 6606A Audé... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 8.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf _vhlásenie o ftalátoch - Ph... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 8.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf PH_User Guide_Audeo_L-RL_SK... Iná príloha 8.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Invoice 990016860 Cyprus.pdf Iná príloha 8.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Invoice 990016861 Malta.pdf Iná príloha 8.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Invoice 990016892 Grécko.pdf Iná príloha 8.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 7.5.2024 23:12:12
preklad FA
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 7.5.2024 23:11:26
preklad FA
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 7.5.2024 23:10:34
preklad FA
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 4.5.2024 21:39:16
platba
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 4.5.2024 21:36:05
CE certifikát
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 8.3.2024 22:29:29
oprava šifrovaný výstup
Príloha: text/dali A1ZPE_N6606A.dfm
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 8.3.2024 22:28:54
oprava žiadosti