[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

137
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Alphatec Spine (Alena Rusnáková)
XD2.1
P75035
3712000137
Právoplatný
29.2.2012 16:03:00
1.3.2012 10:45:03
Dôvod späť vzatia Oprava návrhu.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Attestation Phthalate Free ... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 20.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf SUKL reg. SCIENTEX.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 20.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf ce scx.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 22.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf ISO.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 22.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf biznis banking_10.pdf Iná príloha 27.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf ISO SCX 13485 2003 13485 20... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf Isobar TTL.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf DOC TTL.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled XD 21 Isobar TTL 1.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 29.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Med-ekon rozbor XD 21 Isoba... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 29.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6173 S R_STOP application/pdf 137_ spatvzatie.pdf 15.10.2015 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky