[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13218
A2ZNZP - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
ANATOMIC HELP S.A. (RNDr. Karol ĎUROVEC)
J6.2.1.2
J89445
4724013218
Právoplatný
29.2.2024 13:37:58

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZNZP_znizenie_J89445.xlsm Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 29.2.2024 Podpis RNDr. Karol ĎUROVEC
text/dali A2ZNZP.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZNZP pre DaLi 29.2.2024 Podpis RNDr. Karol ĎUROVEC
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 12068 1 R_A2ZNZP application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky