[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13215
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
MOBIAK, S.A. (Ján Kukula)
L.9.2
L4728A
4724013215
Podaný
11.3.2024 15:27:56

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_L4728A.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 11.3.2024 Podpis Ján Kukula
text/dali A1ZPE_L4728A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 11.3.2024 Podpis Ján Kukula
application/pdf MER - vyjadrenie k predklad... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 11.3.2024 Podpis Ján Kukula
application/pdf conf_0803151_0803152.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 11.3.2024 Podpis Ján Kukula
application/pdf Doklad o pridelení ŠÚKL L47... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 11.3.2024 Podpis Ján Kukula
application/pdf Zobrazenie L4728A - Polohov... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 11.3.2024 Podpis Ján Kukula
application/pdf Vyhlásenie o tom, či zdravo... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 11.3.2024 Podpis Ján Kukula
application/pdf Faktúra česká Republika Lib... Iná príloha 11.3.2024 Podpis Ján Kukula
application/pdf Faktúra Malta Libra L4728A.pdf Iná príloha 11.3.2024 Podpis Ján Kukula
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ján Kukula - MOBIAK, S.A. 
Zaslal: 3.5.2024 10:32:12
Prikladám návod v slovenskom jazyku. Ján Kukula
Autor: Ján Kukula - MOBIAK, S.A. 
Zaslal: 3.5.2024 10:31:21
Prikladám potvrdenie o uhradení poplatku. Ján Kukula