[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13214
A1ZPN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Sonova AG (Veronika Kelecsényi)
N1.4
N6776A
4724013214
Podaný
27.2.2024 22:07:21

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_N 6776A Sky L90-UP.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN 24.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
text/dali A1ZPE_N6776A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPN pre DaLi 24.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf N 6776A Phonak Sky L90-UP.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 24.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf QDL-2421 [1] MDR DoC Phonak... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 24.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf _Zobrazenie ZP_N 6776A Sky ... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 24.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf PH_UserGuide_Sky-L-UP_92x12... Iná príloha 24.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Invoice 990016860 Cyprus.pdf Iná príloha 24.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Invoice 990016861 Malta.pdf Iná príloha 24.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Invoice 990016892 Grécko.pdf Iná príloha 24.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf N 6776A_MER_Phonak Sky L90-... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 27.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Datasheet Phonak Sky L-UP E... Iná príloha 27.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf vhlásenie o ftalátoch - Pho... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 12.6.2024 15:06:45
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 7.5.2024 23:29:59
preklad FA
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 7.5.2024 23:29:44
preklad FA
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 7.5.2024 23:29:28
preklad FA
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 4.5.2024 22:18:04
CE certifikát
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 10.3.2024 14:35:29
platba