[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13210
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
APOGEE MEDICAL SUPPLIES ltd. (MUDr. Marika Omastová)
B3.2
B95441
4724013210
Právoplatný
23.2.2024 13:22:35

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_B95441.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 23.2.2024 Podpis MUDr. Marika Omastová
text/dali A1ZPE_B95441.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 23.2.2024 Podpis MUDr. Marika Omastová
application/pdf Declaration of Conformity-A... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 23.2.2024 Podpis MUDr. Marika Omastová
image/png flexi soft m and L xl.png Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 23.2.2024 Podpis MUDr. Marika Omastová
image/jpeg Nateen-Flexi-Soft-M18x16x18... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 23.2.2024 Podpis MUDr. Marika Omastová
application/pdf statement of without Phthal... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 23.2.2024 Podpis MUDr. Marika Omastová
application/pdf Export pohybu B95441.pdf Iná príloha 23.2.2024 Podpis MUDr. Marika Omastová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_new_08-2022.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 23.2.2024 Podpis MUDr. Marika Omastová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 12024 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MUDr. Marika Omastová - APOGEE MEDICAL SUPPLIES ltd. 
Zaslal: 23.2.2024 13:28:44
Návod na použitie