[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13208
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Medicontur Medical Engineering Ltd. (Miroslava Chládková)
XF2.10.3
O4372A
4724013208
Podaný
25.2.2024 8:22:52

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled 2024_02_pey_A1SZME_existuju... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 24.2.2024 Podpis Miroslava Chládková
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 24.2.2024 Podpis Miroslava Chládková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_rozbor_SZM_ELON_877PEY.... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 24.2.2024 Podpis Miroslava Chládková
application/pdf MDR self-declaration_extens... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 24.2.2024 Podpis Miroslava Chládková
image/png 877pey_sukl.png Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 24.2.2024 Podpis Miroslava Chládková
image/bmp 877PEY.BMP Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 24.2.2024 Podpis Miroslava Chládková
image/png ELON_16bit_5degre_without s... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 24.2.2024 Podpis Miroslava Chládková
application/pdf 2017_04_ftaláty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 24.2.2024 Podpis Miroslava Chládková
application/pdf 2022_POBMA IFU SK_v01.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 24.2.2024 Podpis Miroslava Chládková
application/pdf Interim CIR_M-877PAY_877PEY... Iná príloha 24.2.2024 Podpis Miroslava Chládková
application/pdf 2024_02_HU_fa1 1.pdf Iná príloha 24.2.2024 Podpis Miroslava Chládková
application/pdf 2024_02_HU_fa1 2.pdf Iná príloha 24.2.2024 Podpis Miroslava Chládková
application/pdf 2024_02_medavi_faktura.pdf Iná príloha 24.2.2024 Podpis Miroslava Chládková
application/pdf Faktura_240100224.pdf Iná príloha 24.2.2024 Podpis Miroslava Chládková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Miroslava Chládková - Medicontur Medical Engineering Ltd. 
Zaslal: 27.2.2024 8:30:47
přikládáme potvrzení o platbě