[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13206
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Sonova AG (Veronika Kelecsényi)
N1.4
N6778A
4724013206
Podaný
27.2.2024 22:06:10

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_Sky L50-UP.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 20.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
text/dali A1ZPE_N6778A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 20.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf QDL-2421 [1] MDR DoC Phonak... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 24.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf _N6778A Phonak Sky L50-UP.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 24.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf _Zobrazenie ZP_N 6778A Sky ... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 24.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf PH_UserGuide_Sky-L-UP_92x12... Iná príloha 24.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Invoice 990016860 Cyprus.pdf Iná príloha 24.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Invoice 990016861 Malta.pdf Iná príloha 24.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Invoice 990016892 Grécko.pdf Iná príloha 24.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf N 6778A_MER_Phonak Sky L50-... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 27.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Datasheet Phonak Sky L-UP E... Iná príloha 27.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf vhlásenie o ftalátoch - Pho... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 12.6.2024 15:05:44
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 7.5.2024 23:33:12
platba FA
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 7.5.2024 23:32:55
platba FA
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 7.5.2024 23:31:31
preklad FA
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 4.5.2024 22:15:43
platba
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 4.5.2024 22:14:04
CE certifikát