[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13202
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Sonova AG (Veronika Kelecsényi)
N1.4
N6773A
4724013202
Podaný
27.2.2024 22:09:17

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_N 6773A Sky L50-PR.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 20.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
text/dali A1ZPE_N6773A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 20.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf QDL-2421 [1] MDR DoC Phonak... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 20.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf N6773A Phonak Sky L50-PR.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 20.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Zobrazenie ZP_N6773A Sky L5... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 24.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf PH_UserGuide_Sky-L-PR_92x12... Iná príloha 24.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Invoice 990016860 Cyprus.pdf Iná príloha 24.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Invoice 990016861 Malta.pdf Iná príloha 24.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Invoice 990016892 Grécko.pdf Iná príloha 24.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Datasheet Phonak Sky L-PR E... Iná príloha 24.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf N 6773A_MER_Phonak Sky L50-... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 27.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Datasheet Phonak Sky L-PR E... Iná príloha 27.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf vhlásenie o ftalátoch - Pho... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 12.6.2024 15:04:28
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 7.5.2024 23:22:05
preklad FA
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 7.5.2024 23:21:38
preklad FA
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 7.5.2024 23:21:20
preklad FA
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 4.5.2024 22:20:10
CE certifikát
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 10.3.2024 18:22:59
platba