[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13201
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Sonova AG (Veronika Kelecsényi)
N1.4
N6774A
4724013201
Podaný
27.2.2024 22:04:36

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_ N 6774A Sky L30-PR.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 20.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
text/dali A1ZPE_N6774A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 20.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf QDL-2421 [1] MDR DoC Phonak... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 20.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf N6774A Phonak Sky L30-PR.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 20.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf PH_UserGuide_Sky-L-PR_92x12... Iná príloha 24.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf _Zobrazenie ZP_N6774A Sky L... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 24.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Invoice 990016860 Cyprus.pdf Iná príloha 24.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Invoice 990016861 Malta.pdf Iná príloha 24.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Invoice 990016892 Grécko.pdf Iná príloha 24.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf N 6774A_MER_Phonak Sky L30-... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 27.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Datasheet Phonak Sky L-PR E... Iná príloha 27.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf vhlásenie o ftalátoch - Pho... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.2.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 12.6.2024 15:03:27
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 7.5.2024 23:35:24
preklad FA
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 7.5.2024 23:35:06
preklad FA
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 7.5.2024 23:34:36
preklad FA
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 4.5.2024 22:21:06
CE certifikát
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 14.3.2024 14:16:24
vyhlasenie o ftalatoch
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 10.3.2024 18:24:05
platba