[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13197
A3ZP - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Winner Medical Co., Ltd (PharmDr. Tatiana Garella)
A8.13.1.1, A8.13.1.2
A5972A, A5973A, A5974A, A5975A, A5976A
4724013197
Rozhodnutý 1.st
9.2.2024 9:33:03

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
23.4.2024 69 Možnosť podať námietky proti rozhodnutiu R 12053. Počet dní do uplynutia lehoty: 5,6
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A3ZP_vyradenie.xlsm Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky 9.2.2024 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
text/dali A3ZP.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/ZP pre DaLi 9.2.2024 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 12053 1 R_A3ZP application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky