[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13193
A3ZP - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Beltone A/S (Rastislav Šramko)
N1.2
N92651
4724013193
Podaný
29.1.2024 14:20:10

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A3ZP_Beltone AS.xlsm Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky 29.1.2024 Podpis Rastislav Šramko
text/dali A3ZP_Beltone AS.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/ZP pre DaLi 29.1.2024 Podpis Rastislav Šramko
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky