[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13183
A1ZPN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
e-LinkCare Meditech Co.,Ltd (Ivo Bilinec)
D1.1
D5405A
4723013183
Rozhodnutý 1.st
11.2.2024 0:00:24

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok ACC... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN 31.12.2023 Podpis Ivo Bilinec
text/dali A1ZPE_D0789X.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPN pre DaLi 31.12.2023 Podpis Ivo Bilinec
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_ZP_ACCUGENCE multi-moni... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 31.12.2023 Podpis Ivo Bilinec
application/pdf CE 1220_V1 001710 0004 Rev.... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.12.2023 Podpis Ivo Bilinec
application/pdf Detail zdravotníckej pomôck... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 31.12.2023 Podpis Ivo Bilinec
image/jpeg 13205068000 ACCUGENCE PM900... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 31.12.2023 Podpis Ivo Bilinec
application/pdf Cestne prohlaseni ACCUGENCE... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 31.12.2023 Podpis Ivo Bilinec
application/pdf DOC-0004 ACCUGENCE MultiMon... Iná príloha 31.12.2023 Podpis Ivo Bilinec
application/pdf CI Italy ITA0164-0007.pdf Iná príloha 31.12.2023 Podpis Ivo Bilinec
application/pdf Czech Republic CZE0188-0004... Iná príloha 31.12.2023 Podpis Ivo Bilinec
application/pdf confirmation letter - 15197... Iná príloha 31.12.2023 Podpis Ivo Bilinec
application/pdf CI Italy ITA0167-0007 úředn... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN 10.2.2024 Podpis Ivo Bilinec
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_13183.pdf 2.2.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Zuzana Gereg, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 13.3.2024 14:57:10
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Ivo Bilinec - e-LinkCare Meditech Co.,Ltd 
Zaslal: 13.2.2024 23:50:35
Doplnění žádosti - doplnění správného SUKL kódu v MER a správného názvu zařízení dle SUKL kódu
Autor: Ivo Bilinec - e-LinkCare Meditech Co.,Ltd 
Zaslal: 13.2.2024 23:40:15
Doplnění žádosti - úřední překlad faktury Česká republika
Autor: Ivo Bilinec - e-LinkCare Meditech Co.,Ltd 
Zaslal: 13.2.2024 23:39:49
Doplnění žádosti - úřední překlad faktury Itálie
Autor: Ivo Bilinec - e-LinkCare Meditech Co.,Ltd 
Zaslal: 13.2.2024 23:33:35
Doplnění žádosti - návod na použitie v slovenském jazyku
Autor: Ivo Bilinec - e-LinkCare Meditech Co.,Ltd 
Zaslal: 11.2.2024 0:13:31
Nebylo možné spojení se serverem - doplnění výzvy
Autor: Ivo Bilinec - e-LinkCare Meditech Co.,Ltd 
Zaslal: 11.2.2024 0:12:08
Nebylo možné spojení se serverem - doplnění výzvy
Príloha: text/dali A1ZPE_D5405A.dfm
Autor: Ivo Bilinec - e-LinkCare Meditech Co.,Ltd 
Zaslal: 11.2.2024 0:11:55
Nebylo možné spojení se serverem - doplnění výzvy
Autor: Ivo Bilinec - e-LinkCare Meditech Co.,Ltd 
Zaslal: 11.2.2024 0:02:31
Nebylo možné spojení se serverem
Autor: Ivo Bilinec - e-LinkCare Meditech Co.,Ltd 
Zaslal: 11.2.2024 0:01:31
Nebylo možné spojení se serverem