[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13182
A1ZPN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
e-LinkCare Meditech Co.,Ltd (Ivo Bilinec)
D3.1
D5406A
4723013182
Rozhodnutý 1.st
10.2.2024 23:58:31

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
23.4.2024 69 Možnosť podať námietky proti rozhodnutiu R 12033. Počet dní do uplynutia lehoty: 5,59
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN 31.12.2023 Podpis Ivo Bilinec
text/dali A1ZPE_D0791X.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPN pre DaLi 31.12.2023 Podpis Ivo Bilinec
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_ZP_ACCUGENCE multi-moni... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 31.12.2023 Podpis Ivo Bilinec
application/pdf CE 1220_V1 001710 0004 Rev.... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.12.2023 Podpis Ivo Bilinec
application/pdf Detail zdravotníckej pomôck... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 31.12.2023 Podpis Ivo Bilinec
image/jpeg 13207086000 ACCUGENCE SM211... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 31.12.2023 Podpis Ivo Bilinec
application/pdf Cestne prohlaseni ACCUGENCE... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 31.12.2023 Podpis Ivo Bilinec
application/pdf CI Italy ITA0164-0007.pdf Iná príloha 31.12.2023 Podpis Ivo Bilinec
application/pdf Protokol o testování systém... Iná príloha 31.12.2023 Podpis Ivo Bilinec
application/pdf Czech Republic CZE0188-0004... Iná príloha 31.12.2023 Podpis Ivo Bilinec
application/pdf confirmation letter - 15197... Iná príloha 31.12.2023 Podpis Ivo Bilinec
application/pdf DOC-0005 ACCUGENCE Blood Gl... Iná príloha 31.12.2023 Podpis Ivo Bilinec
application/pdf Testovaci prouzky GDH - pri... Iná príloha 31.12.2023 Podpis Ivo Bilinec
application/pdf Pohyb_22970389168_na_uctu_2... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN 10.2.2024 Podpis Ivo Bilinec
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_13182.pdf 2.2.2024 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 12033 1 R_A1ZPN application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Zuzana Gereg, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 13.3.2024 14:56:27
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Ivo Bilinec - e-LinkCare Meditech Co.,Ltd 
Zaslal: 13.2.2024 23:54:37
Doplnění žádosti - doplnění správného SUKL kódu v MER a správného názvu zařízení dle SUKL kódu
Autor: Ivo Bilinec - e-LinkCare Meditech Co.,Ltd 
Zaslal: 13.2.2024 23:11:35
Doplnění žádosti - úřední překlad faktury Itálie
Autor: Ivo Bilinec - e-LinkCare Meditech Co.,Ltd 
Zaslal: 13.2.2024 23:10:36
Doplnění žádosti - úřední překlad faktury Česká republika
Autor: Ivo Bilinec - e-LinkCare Meditech Co.,Ltd 
Zaslal: 13.2.2024 22:54:53
Doplnění žádosti - správný SÚKL kód v MER
Autor: Ivo Bilinec - e-LinkCare Meditech Co.,Ltd 
Zaslal: 10.2.2024 23:56:59
Doplnění žádosti
Autor: Ivo Bilinec - e-LinkCare Meditech Co.,Ltd 
Zaslal: 10.2.2024 23:56:21
Doplnění výzvy
Autor: Ivo Bilinec - e-LinkCare Meditech Co.,Ltd 
Zaslal: 10.2.2024 23:46:31
Doplnění výzvy
Autor: Ivo Bilinec - e-LinkCare Meditech Co.,Ltd 
Zaslal: 10.2.2024 23:45:33
Doplněním výzvy
Autor: Ivo Bilinec - e-LinkCare Meditech Co.,Ltd 
Zaslal: 10.2.2024 23:45:04
Doplnění výzvy
Autor: Ivo Bilinec - e-LinkCare Meditech Co.,Ltd 
Zaslal: 10.2.2024 23:44:14
Doplnění výzvy
Príloha: text/dali A1ZPE_D5406A.dfm
Autor: Ivo Bilinec - e-LinkCare Meditech Co.,Ltd 
Zaslal: 10.2.2024 23:43:33
Doplnění výzvy