[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13179
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. (Ing. Štěpán Bogdanič)
D10.2.1
D7072A
4723013179
Právoplatný
8.2.2024 13:20:33

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok-Inf... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 30.12.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
text/dali A1ZPE_D00000.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 30.12.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/msword MER_rozbor_ZP-Infuzny set.doc Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.12.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf RG0043 DOC Infusionsets 20.... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf W12-30T_Wellion_EasySetTefl... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Ftalaty EASY set.docx Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.12.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf W12-12T_20231124_Wellion_Ea... Iná príloha 30.12.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf W12-2611EOlabel_20230309_We... Iná príloha 30.12.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf W12-2645EOlabel_20230309_We... Iná príloha 30.12.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf W12-2660EOlabel_20230412_We... Iná príloha 30.12.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf Poplatok.pdf Iná príloha 30.12.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf 2023-09-10_MED TRUST Statem... Iná príloha 30.12.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ŠUKL kód doplníme ihneď po ... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.12.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document kód ŠUKL Set INFÚZNY EASY... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 8.2.2024 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf 1000478972_AUFTRAGSBESTAETI... Iná príloha 8.2.2024 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
image/jpeg WellionEASYsetTeflon_AT.JPG Iná príloha 8.2.2024 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_13179.pdf 2.2.2024 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 12037 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Zuzana Gereg, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 13.3.2024 14:53:48
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 22.2.2024 19:35:09
Doplnenie-čestné vyhlásenie.
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 21.2.2024 16:05:18
FA z AT
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 21.2.2024 16:04:52
FA z DE
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 21.2.2024 16:04:11
Šifrovaný výstup
Príloha: text/dali A1ZPE_D7072A.dfm
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 21.2.2024 16:03:47
Dobrý deň, posielame doplnenie. Ďakujeme.
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 26.1.2024 10:46:59
Dobrý deň, v prílohe zasielame vyjadrenie k setom. ďakujeme