[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13178
A2ZVZP - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
diawin Deutschland GmbH (Miroslav Janura)
J1.2
J96271
4723013178
Vyzvaný
30.12.2023 16:03:37

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Diawin_Ortopedická_obuv_dw_... Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 30.12.2023 Podpis Miroslav Janura
text/dali A2ZVZP_J96271.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVZP pre DaLi 30.12.2023 Podpis Miroslav Janura
application/pdf DW_obuv_vyjadrenie do konan... Iná príloha 30.12.2023 Podpis Miroslav Janura
application/pdf Doklad o uhrade.pdf Iná príloha 30.12.2023 Podpis Miroslav Janura
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_13178.pdf 12.3.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Miroslav Janura - diawin Deutschland GmbH 
Zaslal: 15.3.2024 14:35:21
Odpoveď na výzvu