[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13177
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Abbott Medical (Ing. Silvia Augustinová)
XB2.3.1.1
P6958A
4723013177
Právoplatný
29.12.2023 15:15:26

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok-Av... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 29.12.2023 Podpis Ing. Silvia Augustinová
text/dali A1SZME_Aveir.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 29.12.2023 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_Aveir.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.12.2023 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf Aveir VR LP EU MDR DoC.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.12.2023 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf Aveir VR Del Cath MDR DoC.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.12.2023 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf Aveir RC and IN MDR DoC.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.12.2023 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf Aveir Link Module MDR DoC.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.12.2023 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf G70 014607 0266 Rev. 00.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.12.2023 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf Certificate_G12 014607 0255... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.12.2023 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf Certificate_G70 014607 0260... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.12.2023 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf Certificate_G70 014607 0261... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.12.2023 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf Certificate_G70 014607 0268... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.12.2023 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf SUKL KOD P6958A.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.12.2023 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf Aveir zobrazenie.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.12.2023 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Ftalaty_prehlasenie.docx Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.12.2023 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf ARTSK600311507A_SK.pdf Iná príloha 29.12.2023 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf ARTSK600310919A_SK.pdf Iná príloha 29.12.2023 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf Referencna cena BE.pdf Iná príloha 29.12.2023 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf Faktura AT_SK.pdf Iná príloha 29.12.2023 Podpis Ing. Silvia Augustinová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11989 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie-S04798-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 14.3.2024 13:56:44
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Ing. Silvia Augustinová - Abbott Medical 
Zaslal: 19.2.2024 12:44:02
Prikladáme Odpoveď na Výzvu na opravu žiadosti a príloh_13177
Autor: Ing. Silvia Augustinová - Abbott Medical 
Zaslal: 16.2.2024 18:33:27
Prikladáme opravený MER k žiadosti ID 13177
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_Aveir-new.docx
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 12.2.2024 14:13:03
Rozhodnutie o prerušení konania
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 12.2.2024 14:12:46
Výzva na opravu žiadosti a príloh
Autor: Ing. Silvia Augustinová - Abbott Medical 
Zaslal: 29.12.2023 16:42:44
Úhrada správneho poplatku