[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13176
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Andanza International (Andrea Bebjaková)
XB14.37
P6685A
4723013176
Právoplatný
29.12.2023 11:00:40

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 29.12.2023 Podpis Andrea Bebjaková
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 29.12.2023 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf Analýzy pre podskupinu XB14... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.12.2023 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf 070823 DoC MDR.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.12.2023 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf ŠÚKL kód_systém kompresný f... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.12.2023 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf label Premofix uno R36.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.12.2023 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf Vyhlásenie ftaláty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.12.2023 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf IFU_Premofix uno femoralis.pdf Iná príloha 29.12.2023 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf Cena VZP_Premofix femorálny... Iná príloha 29.12.2023 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf Faktúra Premofix uno Femora... Iná príloha 29.12.2023 Podpis Andrea Bebjaková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11990 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie-S04798-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Andrea Bebjaková -  Andanza International 
Zaslal: 31.12.2023 17:33:57
Prikladáme doklad o úhrade poplatku.