[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13172
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. (Ing. Štěpán Bogdanič)
D5
D2647A
4723013172
Právoplatný
8.2.2024 13:16:06

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok-Lan... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 28.12.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
text/dali A1ZPE_D2647A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 28.12.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/msword MER_rozbor_ZP-Lancety.doc Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.12.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf 2023-09-10_MED TRUST Statem... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.12.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ŠUKL kód BL 23G100.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.12.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf Obal 23G100.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.12.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Ftalaty BL23G.docx Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.12.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf Návod na použitie BL 23G100... Iná príloha 28.12.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf RG0043 DOC Safety Lancets_2... Iná príloha 28.12.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf Poplatok.pdf Iná príloha 28.12.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf 1000443015_AUFTRAGSBESTAETI... Iná príloha 8.2.2024 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Číselník 012024ČR.xlsx Iná príloha 8.2.2024 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
image/jpeg WellionSAFETYLANCETS23G100c... Iná príloha 8.2.2024 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_13172.pdf 2.2.2024 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 12035 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Zuzana Gereg, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 13.3.2024 14:50:00
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 22.2.2024 19:34:16
Nezohľadňovaný
čestné vyhlásenie-doplnenie
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 21.2.2024 15:38:20
FA - Švédsko
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 21.2.2024 15:36:42
FA z Grécka
Príloha: application/pdf Grécko23G.pdf
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 21.2.2024 15:35:00
FA z AT
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 21.2.2024 15:33:36
šifrovaný výstup. ďakujeme
Príloha: text/dali A1ZPE_D2647A.dfm
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 21.2.2024 15:32:57
Dobrý deň, doplnenie žiadostí. ďakujeme MT