[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13171
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. (Ing. Štěpán Bogdanič)
D8
D6861A
4723013171
Rozhodnutý 1.st
8.2.2024 13:11:25

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
23.4.2024 69 Možnosť podať námietky proti rozhodnutiu R 12036. Počet dní do uplynutia lehoty: 5,57
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok-Ihl... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 28.12.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/msword MER_rozbor_ZP-Ihla Wellion ... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.12.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf RD0043 DOC Penneedles 20.05... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.12.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ŠUKL kód Ihly 5mm.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.12.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
image/jpeg MEDFINE_Pennadeln_5mm_32G_m... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.12.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Ftalaty Ihly 5mm.docx Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.12.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf Poplatok.pdf Iná príloha 28.12.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
image/jpeg PN 5mm.jpg Iná príloha 28.12.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf 2023-09-10_MED TRUST Statem... Iná príloha 28.12.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
text/dali A1ZPE_D6861A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 28.12.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf 1000580628_AUFTRAGSBESTAETI... Iná príloha 8.2.2024 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Číselník 012024ČR.xlsx Iná príloha 8.2.2024 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
image/jpeg WellionMEDFINEplus5mm_AT.JPG Iná príloha 8.2.2024 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf W105-34G-EO_20230126_Pennad... Iná príloha 8.2.2024 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_13171.pdf 2.2.2024 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 12036 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Zuzana Gereg, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 13.3.2024 14:49:19
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 27.2.2024 13:25:09
MER ďakujeme
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 27.2.2024 13:24:39
šifrovaný výstup ďakujeme
Príloha: text/dali A1ZPE_D6861A.dfm
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 27.2.2024 13:24:13
Žiadosť, ďakujeme
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 22.2.2024 19:32:41
Čestné vyhlásenie o cenách. ďakujeme
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 22.2.2024 12:26:49
šifrovaný výstup. ďakujeme MT
Príloha: text/dali A1ZPE_D6861A.dfm
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 22.2.2024 12:26:16
Dobrý deň, zasielame doplnenie. ďakujeme MT
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 21.2.2024 14:28:08
ceny ČR
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 21.2.2024 14:23:17
ceny ČR
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 21.2.2024 14:17:31
Fa Švédsko č.2
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 21.2.2024 14:16:53
Doplnenie FA Švédsko
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 21.2.2024 14:13:35
doplnenie AT 34G
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 21.2.2024 14:13:02
Doplnenie AT
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 21.2.2024 14:11:50
Šifrovaný výstup žiadosti. ďakujeme MT
Príloha: text/dali A1ZPE_D6861A.dfm
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 21.2.2024 14:09:49
Dobrý deň, zasielame doplnenie. ďakujeme MT SK