[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13170
A1ZPN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Dexcom, Inc. (Ing. Martin Kuchta)
D12.5
D6810A
4723013170
Právoplatný
28.12.2023 14:12:51

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPN_novy riadok.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN 28.12.2023 Podpis Ing. Martin Kuchta
text/dali A1ZPN_D6810A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPN pre DaLi 28.12.2023 Podpis Ing. Martin Kuchta
application/pdf MER D6810A Dexcom G7.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.12.2023 Podpis Ing. Martin Kuchta
application/pdf DoC Dexcom G7.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.12.2023 Podpis Ing. Martin Kuchta
application/pdf Potvrdenie o prideleni SUKL... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.12.2023 Podpis Ing. Martin Kuchta
application/pdf Vyobrazenie zdravotníckej p... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.12.2023 Podpis Ing. Martin Kuchta
application/pdf Label CE MARK.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.12.2023 Podpis Ing. Martin Kuchta
application/pdf Prehlasenie o obsahu ftalat... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.12.2023 Podpis Ing. Martin Kuchta
application/pdf Navod na pouzitie DEXCOM G7... Iná príloha 28.12.2023 Podpis Ing. Martin Kuchta
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/pdf OOM_13170.pdf Odborné odporúčanie pre ministra z KK 9.4.2024 Podpis Vladimír Heriban
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 12032 1 R_A1ZPN application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Zuzana Gereg, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 13.3.2024 14:48:38
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Ing. Martin Kuchta - Dexcom, Inc.  
Zaslal: 30.1.2024 14:29:32
Dobrý den, přikládám zdroje ref. cen. S pozdravem, Martin Kuchta.
Príloha: application/pdf Ceny v EU.pdf
Autor: Ing. Martin Kuchta - Dexcom, Inc.  
Zaslal: 30.1.2024 14:28:31
Dobrý den, přikládám CE Certifikát. S pozdravem, Martin Kuchta.
Autor: Ing. Martin Kuchta - Dexcom, Inc.  
Zaslal: 29.12.2023 10:13:00
Dobrý den, přikládám potvrzení o úhradě správního poplatku. S pozdravem, Martin Kuchta.