[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13169
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Philips GmbH-Zweigniederlassung Resspironics (Milan Konôpka)
K9.11.3
K6953A
4723013169
Právoplatný
31.12.2023 8:13:07

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok-Kal... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 28.12.2023 Podpis Milan Konôpka
text/dali A1ZPE_K6953A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 28.12.2023 Podpis Milan Konôpka
application/pdf MER - vyjadrenie-Kalos.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.12.2023 Podpis Milan Konôpka
application/pdf 197 Declaration of Conformi... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.12.2023 Podpis Milan Konôpka
application/pdf DD 60144931.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.12.2023 Podpis Milan Konôpka
application/pdf UNI-CEI-EN-ISO-13485_2016-I... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.12.2023 Podpis Milan Konôpka
image/jpeg SUKL kod.jpg Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.12.2023 Podpis Milan Konôpka
application/pdf Clinical User Manual KALOS ... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.12.2023 Podpis Milan Konôpka
application/pdf Ftalaty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.12.2023 Podpis Milan Konôpka
application/pdf download-28-12-2023.pdf Iná príloha 28.12.2023 Podpis Milan Konôpka
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_13169.pdf 2.2.2024 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 12061 S R_STOP application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky