[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13168
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Cordis (Jana Volrábová)
XB14.38
P5305A
4723013168
Právoplatný
29.12.2023 7:48:20

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Kopie - A1SZME_existujuci r... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 28.12.2023 Podpis Jana Volrábová
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 28.12.2023 Podpis Jana Volrábová
image/png mynx_SUKL.PNG Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.12.2023 Podpis Jana Volrábová
application/pdf Mynx-Control-Procedural-Pos... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.12.2023 Podpis Jana Volrábová
application/pdf CE 617221_May 26_2024.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.12.2023 Podpis Jana Volrábová
application/pdf Mynx Control Doc Addendum S... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.12.2023 Podpis Jana Volrábová
application/pdf CE 704856_Exp 2024-May26_My... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.12.2023 Podpis Jana Volrábová
application/pdf LBL10152.3-MYNX Control IFU... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.12.2023 Podpis Jana Volrábová
application/pdf Ceny v EU.pdf Iná príloha 28.12.2023 Podpis Jana Volrábová
application/pdf Authorization letter Mynx.pdf Iná príloha 28.12.2023 Podpis Jana Volrábová
application/pdf MER - predkladanie SZM.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.12.2023 Podpis Jana Volrábová
application/pdf Prehlasenie o obsahu ftalat... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.12.2023 Podpis Jana Volrábová
application/pdf Vyobrazenie zdravotníckej p... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.12.2023 Podpis Jana Volrábová
application/pdf LBL10152.3-MYNX Control IFU... Iná príloha 29.12.2023 Podpis Jana Volrábová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11980 S R_STOP application/pdf Rozhodnutie-S04798-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana Volrábová - Cordis 
Zaslal: 4.1.2024 12:53:23
Dobrý den, v příloze zasílám doklad o zaplacení. S přáním pěkného dne Jana Volrábová
Príloha: application/pdf Oznameni.pdf