[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13167
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Carl Zeiss Meditec AG (Ing. Jana Petáková)
XF2.10.4
O82388
4723013167
Podaný
28.12.2023 8:04:20

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok_AT... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 28.12.2023 Podpis Ing. Jana Petáková
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 28.12.2023 Podpis Ing. Jana Petáková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_ZP_ATTORBI719M_MP_12202... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.12.2023 Podpis Ing. Jana Petáková
application/pdf EC certificate_Carl Zeiss.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.12.2023 Podpis Ing. Jana Petáková
application/pdf EC certificate_examination_... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.12.2023 Podpis Ing. Jana Petáková
application/pdf DoC AT TORBI 719M.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.12.2023 Podpis Ing. Jana Petáková
application/pdf DoC AT TORBI 719MP.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.12.2023 Podpis Ing. Jana Petáková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Kód ŠUKL_AT TORBI 719M a 71... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.12.2023 Podpis Ing. Jana Petáková
application/pdf AT TORBI 719M_2323-596_Artw... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.12.2023 Podpis Ing. Jana Petáková
application/pdf AT TORBI 719M_Layout.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.12.2023 Podpis Ing. Jana Petáková
application/pdf AT TORBI 719MP_2323-596_Art... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.12.2023 Podpis Ing. Jana Petáková
application/pdf AT TORBI 719MP_Layout.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.12.2023 Podpis Ing. Jana Petáková
application/pdf MS_TF001-25-hydrophilic-IOL... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.12.2023 Podpis Ing. Jana Petáková
application/pdf IFU_VOŠ_Návod na použitie.pdf Iná príloha 28.12.2023 Podpis Ing. Jana Petáková
application/pdf Information about SE Switch... Iná príloha 28.12.2023 Podpis Ing. Jana Petáková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Jana Petáková - Carl Zeiss Meditec AG 
Zaslal: 14.3.2024 8:41:54
Nezohľadňovaný
Zmena komparátora v MER.
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 12.2.2024 14:12:02
Rozhodnutie o prerušení konania
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 12.2.2024 14:11:34
Výzva na opravu žiadosti a príloh
Autor: Ing. Jana Petáková - Carl Zeiss Meditec AG 
Zaslal: 16.1.2024 12:28:07
Úhrada správneho poplatku 2 - ID13167.
Autor: Ing. Jana Petáková - Carl Zeiss Meditec AG 
Zaslal: 3.1.2024 13:53:27
Úhrada správneho poplatku - ID13167.