[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13166
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Carl Zeiss Meditec AG (Ing. Jana Petáková)
XF2.10.4
O93511
4723013166
Podaný
28.12.2023 7:57:17

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok_AT... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 28.12.2023 Podpis Ing. Jana Petáková
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 28.12.2023 Podpis Ing. Jana Petáková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_ZP_AT_LISA tri toric_94... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.12.2023 Podpis Ing. Jana Petáková
application/pdf EC certificate_Carl Zeiss.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.12.2023 Podpis Ing. Jana Petáková
application/pdf EC certificate_examination_... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.12.2023 Podpis Ing. Jana Petáková
application/pdf DoC AT LISA tri toric 949M.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.12.2023 Podpis Ing. Jana Petáková
application/pdf DoC AT LISA tri toric 949MP... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.12.2023 Podpis Ing. Jana Petáková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Kód ŠUKL_AT LISA tri toric ... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.12.2023 Podpis Ing. Jana Petáková
application/pdf AT LISA TRI TORIC 949M_2323... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.12.2023 Podpis Ing. Jana Petáková
application/pdf AT LISA tri toric 949M_layo... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.12.2023 Podpis Ing. Jana Petáková
application/pdf AT LISA TRI TORIC 949MP_232... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.12.2023 Podpis Ing. Jana Petáková
application/pdf AT LISA tri toric 949MP_Lay... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.12.2023 Podpis Ing. Jana Petáková
application/pdf MS_TF001-25-hydrophilic-IOL... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.12.2023 Podpis Ing. Jana Petáková
application/pdf IFU_VOŠ_Návod na použitie.pdf Iná príloha 28.12.2023 Podpis Ing. Jana Petáková
application/pdf Information about SE Switch... Iná príloha 28.12.2023 Podpis Ing. Jana Petáková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Jana Petáková - Carl Zeiss Meditec AG 
Zaslal: 14.3.2024 8:40:39
Nezohľadňovaný
Zmena komparátora v MER.
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 12.2.2024 14:10:52
Rozhodnutie o prerušení konania
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 12.2.2024 14:10:25
Výzva na opravu žiadosti a príloh
Autor: Ing. Jana Petáková - Carl Zeiss Meditec AG 
Zaslal: 16.1.2024 12:27:41
Úhrada správneho poplatku 2 - ID13166.
Autor: Ing. Jana Petáková - Carl Zeiss Meditec AG 
Zaslal: 3.1.2024 13:52:50
Úhrada správneho poplatku - ID13166.