[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13165
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Ophtec B.V. (Juraj Slávik)
XF2.10.5
P5748A
4723013165
Právoplatný
28.12.2023 12:23:12

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok-PR... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 27.12.2023 Podpis Juraj Slávik
text/dali A1SZME-P5748A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 27.12.2023 Podpis Juraj Slávik
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_rozbor_ŠZM-PRECIZON Pre... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 27.12.2023 Podpis Juraj Slávik
application/pdf Decl. of Conformity (MDR) H... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.12.2023 Podpis Juraj Slávik
application/pdf DEKRA MDR CE certificate PR... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.12.2023 Podpis Juraj Slávik
application/pdf Potvrdenie SUKL P5748A Prec... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 27.12.2023 Podpis Juraj Slávik
application/pdf Askin prehlásenie o ftaláto... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.12.2023 Podpis Juraj Slávik
image/jpeg BE price-Precizon Presbyopi... Iná príloha 27.12.2023 Podpis Juraj Slávik
application/pdf Faktura Precizon.pdf Iná príloha 27.12.2023 Podpis Juraj Slávik
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document PRECIZON navod preklad.docx Iná príloha 27.12.2023 Podpis Juraj Slávik
application/pdf Jung-12886_2018_Article_955... Iná príloha 27.12.2023 Podpis Juraj Slávik
image/jpeg Štítok Precizon Presbyopic ... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.12.2023 Podpis Juraj Slávik
application/pdf Potvrdenie spravneho poplat... Iná príloha 28.12.2023 Podpis Juraj Slávik
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11994 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie-S04798-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 14.3.2024 11:06:29
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Juraj Slávik - Ophtec B.V. 
Zaslal: 22.1.2024 13:05:30
Dobrý deň, v prílohe posielam úradné preklady faktúr časť 3. S pozdravom Slávik
Príloha: application/pdf Document 14.pdf
Autor: Juraj Slávik - Ophtec B.V. 
Zaslal: 22.1.2024 13:05:14
Dobrý deň, v prílohe posielam úradné preklady faktúr časť 2. S pozdravom Slávik
Príloha: application/pdf Document 11.pdf
Autor: Juraj Slávik - Ophtec B.V. 
Zaslal: 22.1.2024 13:05:00
Dobrý deň, v prílohe posielam úradné preklady faktúr časť 1. S pozdravom Slávik
Príloha: application/pdf Document 7.pdf