[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13163
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Ophtec B.V. (Juraj Slávik)
XF2.10.5
P5746A
4723013163
Právoplatný
28.12.2023 12:24:05

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok-PR... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 27.12.2023 Podpis Juraj Slávik
text/dali A1SZME-P5746A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 27.12.2023 Podpis Juraj Slávik
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_rozbor_ŠZM-PRECIZON Tor... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 27.12.2023 Podpis Juraj Slávik
application/pdf Decl. of Conformity (MDR) H... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.12.2023 Podpis Juraj Slávik
application/pdf DEKRA MDR CE certificate PR... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.12.2023 Podpis Juraj Slávik
application/pdf Potvrdenie SUKL P5746A Prec... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 27.12.2023 Podpis Juraj Slávik
application/pdf Askin prehlásenie o ftaláto... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.12.2023 Podpis Juraj Slávik
image/jpeg BE price-Precizon Toric 565... Iná príloha 27.12.2023 Podpis Juraj Slávik
application/pdf Faktura Precizon.pdf Iná príloha 27.12.2023 Podpis Juraj Slávik
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document PRECIZON 560 navod preklad.... Iná príloha 27.12.2023 Podpis Juraj Slávik
application/pdf Jung-12886_2018_Article_955... Iná príloha 27.12.2023 Podpis Juraj Slávik
image/jpeg Štítok Precizon Toric 565.JPG Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.12.2023 Podpis Juraj Slávik
application/pdf Potvrdenie spravneho poplat... Iná príloha 28.12.2023 Podpis Juraj Slávik
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11996 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie-S04798-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 14.3.2024 11:05:43
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Juraj Slávik - Ophtec B.V. 
Zaslal: 22.1.2024 13:03:33
Dobrý deň, v prílohe posielam úradné preklady faktúr časť 3. S pozdravom Slávik
Príloha: application/pdf Document 14.pdf
Autor: Juraj Slávik - Ophtec B.V. 
Zaslal: 22.1.2024 13:03:13
Dobrý deň, v prílohe posielam úradné preklady faktúr časť 2. S pozdravom Slávik
Príloha: application/pdf Document 11.pdf
Autor: Juraj Slávik - Ophtec B.V. 
Zaslal: 22.1.2024 13:02:59
Dobrý deň, v prílohe posielam úradné preklady faktúr časť 1. S pozdravom Slávik
Príloha: application/pdf Document 7.pdf